Välkommen till vår tidsbokning!

Om du vill boka tid till hälsogranskning, laboratoriet eller för intyg(t.ex körkort) eller ingrepp, vänligen ring och boka tid per telefon vardagar klockan 8-16. Tfn +358192786191.

Om du har företagshälsovård där sjukvård ingår kan du beställa allmänläkartider här(ej specialistläkare) Välj då privatmottagning som tidstyp på nästa sida.


Ring och fråga oss om du inte hittar en lämplig tid på nätet.

Fyll i ditt namn och din personbeteckning.

Välj Beställ om du vill boka en mottagningstid.
Välj Egna beställningar om du vill kontrollera eller avboka en tid.